Nya prenumerationsvillkor från 1 augusti 2022

STÄNG

Villkor

Prenumerations- och användarvillkor

Allmänt
Information om prenumerationsvillkor
Systemkrav
Information om behandling av personuppgifter
Cookies
Dina rättigheter
Kontaktuppgifter

Allmänt

Prenumerationsvillkor gällande Gota Media AB:s tidningar, nedan kallat ”Gota Media”. Dessa villkor utgör version 1.3 och gäller fr o m 2021-03-01.

Gota Media äger rätt att ensidigt justera villkoren. Ändringar träder i kraft 30 dagar efter ändring. Aktuella villkor finns på kundcenter.gotamedia.se/villkor. Det åligger prenumeranten att ta del av ändringar och uppdaterade villkor. Justeringar av villkor och priser meddelas genom att de hålls tillgängliga på respektive tidnings hemsida och publiceras i papperstidningen eller på annat sätt tydliggörs.

Köper du någon av Gota Medias produkter via tredje part (exempelvis Apple eller Google) ingår du ett avtal med tredje part och vi hänvisar dig till deras villkor för köp. Gota Media kommer således inte att kunna ge dig någon kundservice när det gäller köp via tredje part.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser.

Information om prenumerationsvillkor

Prenumeration

Gota Media erbjuder tre (3) typer av prenumerationer, nedan kallat ”Tjänsten/Tjänsterna”.

 • Prenumeration som ger tillgång till digitala tjänster.
 • Prenumeration som ger tillgång till digitala tjänster samt e-tidning.
 • Prenumeration som ger tillgång till digitala tjänster, e-tidning samt leverans av utvald papperstidning med frekvens enligt överenskommelse.

Även andra produkter och tjänster som levereras av Gota Media omfattas av dessa villkor. Vid användning av de produkterna och tjänsterna accepterar du dessa villkor. Även dessa produkter och tjänster är inkluderade i begreppet Tjänsten/Tjänsterna.

Genom att du tecknar och betalar för Tjänsten från Gota Media accepterar du gällande användar- och prenumerationsvillkor. I och med att du accepterar de villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och Gota Media.

Prenumeration som ger tillgång till digitala tjänster inklusive leasing av iPad (iPad-prenumeration) omfattas även av specifika villkor för den leasade enheten. Dessa villkor (’Villkor för leasing av iPad’) finns som bilaga till köpeavtalet.

I Tjänsten tillkommer också sådant material som finns ibladat eller levereras tillsammans med tidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation mm. Genom att teckna en prenumeration accepterar du att ta emot såväl Tjänsten som ibladat/bifogat material. Enskilda undantag kan inte göras gällande ibladat material.

Gota Media förbehåller sig rätten att justera vilka produkter som ingår i respektive Tjänst.

Åldersgräns

För att kunna köpa en Tjänst måste du ha fyllt 18 år och vara myndig. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa någon av Tjänsterna. Genom att köpa någon av Tjänsterna intygar du att ett sådant samtycke har givits och att de uppgifter du lämnar är sanna och riktiga. För att skapa ett digitalt konto måste du ha fyllt 16 år.

Avtalstid

Beroende på vilket betalningssätt du har valt samt val av Tjänst kommer avtalstiden att variera. Se vidare under ”Tillsvidareprenumeration” och ”Tidsbestämd prenumeration”.

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration gäller tillsvidare och innebär att Tjänsten levereras tills uppsägning sker genom att du kontaktar vårt Kundcenter innan ny avtalsperiod påbörjats, se vidare under Uppsägning.

Om du har tecknat en Tjänst som betalas via faktura anses tillsvidareprenumeration förnyad om uppsägning inte sker senast tre (3) veckor före ny avtalsperiod.

Om du tecknat en månadsvis löpande Tjänst som betalas med bank- eller kreditkort är avtalstiden 30 dagar med början den dag du genomför köpet. Tillsvidareprenumeration anses förnyad om uppsägning inte sker senast sju (7) dagar före ny avtalsperiod.

Om du tecknat en månadsvis löpande Tjänst med betalning via autogiro är avtalstiden 30 dagar plus innevarande dagar i månad med början den dag du genomför köpet. Tillsvidareprenumeration anses förnyad om uppsägning inte sker senast tio (10) dagar före ny avtalsperiod.

OBS! Utebliven betalning gäller inte som uppsägning av Tjänsten och Gota Media äger rätten att stoppa tillsvidareprenumeration vid utebliven betalning.

Tidsbestämd prenumeration

En tidsbestämd prenumeration innebär att Tjänsten levereras under en överenskommen period som är angiven på prenumerationsfakturan. För att förlänga Tjänsten utan att riskera ett avbrott efter den avtalade perioden måste du kontakta Kundcenter minst tre (3) dagar i förväg för att avtalet inte ska upphöra vid den tidsbestämda prenumerationens slut.

Betalning och avgifter

Tjänsterna betalas alltid i förskott och kan ske med autogiro, faktura (e-faktura, papper) eller kortbetalning. Gota Media äger rätt att ta ut en fakturaavgift och, vid utebliven betalning, debitera påminnelseavgift. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso vilket medför rätt att begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning. En ny prenumeration får inte tecknas innan tidigare skuld är registrerad som betald hos Gota Media.

För autogiro sänder vi dig ett medgivande som vi behöver få tillbaka påskrivet vilket berättigar oss att dra pengar från ditt konto. Om vi inte får in ditt medgivande i tid kan vi inte starta autogirodragningen och då går prenumerationen över till ordinarie pris på faktura.

E-faktura beställer du via din internetbank.

Vi använder oss av Adyen för säkra kortbetalningar. Mer information om Adyen finns på adyen.com. De kortuppgifter som du lämnar på vår hemsida skickas till Adyen. Adyen har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

Priser

Aktuell prislista för respektive Tjänst finns på respektive tidnings hemsida. Gota Media reserverar sig för prisändringar vid ny prenumerationsperiod.

Alla priser som anges på respektive tidnings hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Momsen är för närvarande 6 %. Om momsen ändras förbehåller Gota Media sig rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. För ytterligare information kontakta Kundcenter.

Bekräftelse på genomfört köp

Efter att du har gjort en beställning via kortbetalning kommer en bekräftelse/kvitto att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett och/eller via användarkonto (se nedan). I bekräftelsen/kvittot framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din Tjänst börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen/kvittot och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta Kundcenter.

Ångerrätt

Om du tecknar en Tjänst som privatperson har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du ska då meddela oss detta inom 14 dagar från leveransstart (s k ångerfrist), gäller hemburen tidning. När det gäller digitala Tjänster gäller ångerrätten från den dag då köpet/avtalet genomfördes.

Observera att ångerrätten är begränsad. När du loggar in på tjänsten och påbörjar visning av innehållet samtycker du till att Gota Media påbörjar fullgörandet av leveransen av utvalt innehåll, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Ångerrätten gäller inte digitala dygnsköp eller vid livesändningar eller repriser av dessa.

För att nyttja ångerrätten ber vi dig kontakta Kundcenter eller använda dig av det standardformulär som finns att tillgå på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av det belopp som du betalat kommer att göras inom 14 dagar och kommer ske med samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

Användarkonto

För att få tillgång till respektive tidnings digitala kanaler måste du skapa ett användarkonto. Genom att skapa ett konto hos tidningen äger du rätt att använda detta för privat, icke-kommersiellt bruk. Vid misstanke om missbruk äger Gota Media rätt att stänga av kontot. Innehavaren av kontot ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov. Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter säkert och oåtkomliga för andra personer. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter skall du snarast underrätta Gota Media om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Via användarkontot kan du hantera dina tjänster och du kommer även få meddelanden, erbjudanden och annan information från Gota Media och respektive tidning.

Förmånskort

När du som privatperson har betalat för en Tjänst ingår ett digitalt förmånskort i din prenumeration (gäller tidningarna Barometern-OT, Blekinge Läns Tidning, Borås Tidning, Kristianstadsbladet, Smålandsposten, Sydöstran, Trelleborgs Allehanda, Ulricehamns Tidning och Ystads Allehanda). Du får åtkomst till det digitala förmånskortet under ditt användarkonto. Erbjudanden kommer att annonseras via respektive tidnings hemsida, i papperstidningen, i e-tidningen eller via ditt användarkonto. Som prenumerant har du även tillgång till andra erbjudanden vid sidan av förmånskortet.

Delning av digitala konton

Prenumeranter av Tjänster där familjedelning ingår kan ge upp till tre familjemedlemmar inloggning till det digitala innehållet. Den som står för prenumerationen har huvudkontot i familjen. Familjemedlemmars underkonton styrs av huvudkontot. Om huvudkontot avslutas eller ändras sker detsamma även för underkonton. Som familjemedlemmar räknas personer som ingår i huvudägarens hushåll och som är skrivna på samma adress.

För företag gäller att konton endast får delas till anställda inom företaget och delningen regleras i enlighet med det antal delningar som ingår i valt abonnemang.

Missbruk av delning kan innebära avstängning från tjänsten. Gota Media har rätt att via folkbokföringen kontrollera relationen mellan huvud- och underkonton. Gota Media har rätt att avsluta ett konto med omedelbar verkan om kontoinloggningen missköts.

Distribution

Distribution av papperstidning

Vår målsättning är att distribuera Tidningen till dig regelbundet utan störningar. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas.

För varje tryckt tidning finns ett ordinarie spridningsområde angivet och för både den tryckta och den digitala tidningen finns ett angivet antal utgivningsdagar. Distribution kan ske antingen via bud- eller postdistribution. Utgivningsfrekvens och distributionssätt av din tidning kan komma att ändras.

Vid buddistribution levereras tidningen antingen till en av PostNord anvisad brevlåda, samlingslåda/samlingsplats för brevlådor eller till ett av distributören uppsatt tidningsrör.

För postdistribution inom ordinarie spridningsområde levereras tidningen enligt för området gällande leveransmodell via PostNord. Detta kan innebära att du får tidningen levererad på annan veckodag än utgivningsdagen.

För postdistribution utanför ordinarie spridningsområde levereras tidningen en till två vardagar efter utgivningsdagen. På lördagar, söndagar och midsommarafton, julafton och nyårsafton erbjuder PostNord ingen distribution. Din tidning kommer då i stället att distribueras via postleverans en till två vardagar efter utgivningsdagen.

En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt korrekt.

Vid utebliven leverans av papperstidningen måste du som kund reklamera inom sju dagar för att ha rätt till ersättning. Gota Medias ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna exemplar är begränsat till motsvarande dags-/prenumerationspris för dessa. Detta innebär att prenumerationen förlängs med motsvarande antal utgivningsdagar alternativt reduceras prismässigt beroende på betalsätt.

Vid utebliven eller försenad tidning skall reklamationer ske via www.saknartidning.se.

Vi levererar inte våra papperstidningar till adresser utanför Sverige.

Gota Media äger rätt att ensidigt justera villkoren gällande kundens distributionssätt vid behov, t ex mellan bud- och postdistribution. Ändringar träder i kraft 30 dagar efter att de synliggjorts på respektive tidnings hemsida, publicerats i papperstidningen eller på annat sätt tydliggjorts för kunden.

Gota Media står fri från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad, naturkatastrof eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit.

Särskilt om digital Tjänst

Vårt mål är att Tjänsterna alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. Gota Media garanterar dock inte att din tillgång till Tjänsterna kommer att vara fri från fel eller avbrott och du har inte rätt till någon ersättning för tid då den digitala Tjänsten ligger nere enstaka tillfällen eller kortare tid.

Adressändring

Adressändring är kostnadsfri och kan göras permanent eller tillfälligt. Du adressändrar via ”Mina sidor” eller genom att kontakta Gota Medias Kundcenter. En tillfällig adressändring måste vara minst fem (5) dagar lång. Leverans utanför respektive tidnings spridningsområde, inom Sveriges gränser, sker med PostNord vilket innebär att tidningen levereras tidigast dagen efter utgivningsdagen. För adressändringar utanför Sverige tillkommer portokostnader och vi kan inte garantera leverans.

Uppehåll

Uppehåll är en tjänst som vi erbjuder kostnadsfritt under en kortare period, dock minst fem (5) dagar och som längst tre (3) månader. Du beställer detta via ”Mina sidor” eller genom att kontakta Gota Medias Kundcenter. Har du ett uppehåll på 14 dagar eller kortare kompenseras inte din prenumeration, d v s denna tid avräknas inte från prenumerationsperioden men du kommer fortfarande ha tillgång till dina digitala Tjänster. Har du ett uppehåll på 15 dagar eller längre kompenseras din prenumeration med de dagar som överstiger de 14 första, dock inte om du väljer att ha fortsatt tillgång till de digitala Tjänsterna. T ex: har du ett uppehåll på 16 dagar kompenseras din prenumeration med två dagar.

Det är inte möjligt att göra uppehåll i prenumerationer med rabatterat pris och det är inte möjligt att göra uppehåll på digitala Tjänster.

Uppsägning

Uppsägning görs genom att kontakta Gota Medias Kundcenter eller i förekommande fall via Mina sidor. När Gota Media mottar meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din Tjänst upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform.

Någon återbetalning sker inte vid uppsägning. Återbetalning på resterande belopp sker endast vid dödsfall. Belopp under 100 kronor återbetalas dock inte.

Systemkrav

De digitala Tjänsterna är anpassade för nyare versioner av webbläsarna Chrome, Edge, Firefox och Safari samt senaste versionerna av operativsystemen Android eller iOS. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies, första och tredjeparts, måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av Tjänsterna, t.ex. för inloggning.

E-tidningen finns tillgänglig på de vanligaste plattformarna för dator, surfplatta och mobil. För att kunna nyttja E-tidningen via din dator krävs en aktiv internetanslutning.

Information om behandling av personuppgifter

Här beskriver vi vem som är personuppgiftsansvarig, vilka uppgifter som samlas in, vad uppgifterna används till och vem som får ta del av uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Gota Media AB, 556605-1073, nedan kallat Gota Media.

Personuppgiftsbiträden

Vissa uppgifter kan lämnas ut till Gota Medias samarbetspartners om det behövs för att administrera och utveckla våra tjänster samt för att styra och anpassa annonser.

För dig som är prenumerant eller har ett digitalt konto

Gota Media för register över alla registrerade användare och kunder. Registret innehåller personuppgifter som exempelvis namn, födelseår/personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, prenumerationsuppgifter samt andra uppgifter som användaren angivit i kontakt med Gota Media. När du blir prenumerant av en tidning eller registrerar dig för ett digitalt användarkonto ingår du ett avtal med oss och godkänner därmed att Gota Media för in de uppgifter som du anger i detta register.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt det avtal du ingår när du registrerar dig för ett användarkonto hos oss. Detta är även det främsta syftet med behandlingen av dina personuppgifter. Vi har också som ambition att informera om och underhålla dina uppgifter som prenumerant, samt tillhandahålla och erbjuda information om nyttiga och efterfrågade tjänster och produkter. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. Sådan hantering av dina personuppgifter utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att göra relevanta utskick till dig som prenumerant. Du kan när som helst avanmäla dig från att få fler utskick. Gota Media kan hämta information från externa källor, till exempel folkbokföringsuppgifter, för att hålla personuppgiftsregistret uppdaterat, för att kunna komplettera dina personuppgifter och för att se till att innehållet, erbjudandena och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

Marknadsföring och profilering

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till Gota Media genom skapande av konto och utnyttjande av våra tjänster, kan komma att användas av Gota Media eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Du som prenumerant samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post eller sms samt genom andra digitala kanaler. Du medger också att direktmarknadsföring får skickas till dig via e-post, sms eller annan funktion. Du har dock alltid rätt att tacka nej till vidare direktmarknadsföring, vilket du gör antingen på ditt konto eller genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, sms eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. Är du under 16 år vill vi inte att det skickas direktmarknadsföring till dig – om du upptäcker att så ändå sker, var vänlig informera oss om din ålder.

Med ditt godkännande kan uppgifterna även komma att användas för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för att göra våra tjänster så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden. Huruvida du samtycker till personanpassad marknadsföring eller ej har ingen betydelse för tillhandahållandet av övriga delar av våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifter

Marknadsinformation i Sverige AB utför databehandlingstjänster åt Gota Media och våra samarbetspartners som används för att anpassa marknadsföringsåtgärder. Marknadsinformation i Sverige AB kommer att få ta del av de personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av Gota Media.

Gota Medias samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera beställd tjänst till eller säkerställa betalning från dig.

De uppgifter som du lämnar vid köp på våra webbplatser som exempelvis avtalsnummer, kortnummer, personnummer och belopp skickas till Adeprimo, vilka anlitas av oss för säkra betalningar. Adeprimo har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning.

Vid köp av familjeannonser och Lokusannonser hanterar även vår samarbetspartner Citygate dina personuppgifter.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Specifikt för digitala prenumerationer

Gota Media tillhandahåller webbplatserna barometern.se, blt.se, bt.se, kristianstadsbladet.se, olandsbladet.se, smp.se, sydostran.se, trelleborgsallehanda.se, ut.se, ystadsallehanda.se, vaxjobladet.se, klt.nu samt minhockey.se, minboll.se, vxoweek.se, meraljungby.se, btfotboll.se och dylika specialsajter. Gota Media är ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som är kopplade till dessa webbplatser.

Utöver de personuppgifter som samlas in för både digitala prenumerationer och pappersprenumerationer kan vi även komma att samla in:

 • teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder;
 • information om hur användaren söker på och på annat sätt nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet; och
 • platsinformation om användaren nyttjar någon platsbaserad tjänst.

Se vidare information om cookies längre ned på denna sida.

För dig som är kontaktperson eller fakturareferens till ett företag som annonserar

Om du är kontaktperson till ett företag som annonserar i någon av våra kanaler så sparar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i tre syften:

 1. kunna komma i kontakt med dig om det krävs kompletterande frågor för att genomföra publiceringen av annonsen.
 2. kunna veta vem vi har kommit överens med om vad.
 3. kunna komma i kontakt med dig för att se om du vill annonsera någon mer gång. Om du inte vill bli kontaktad i det syftet kan du kontakta oss, kontaktuppgifter står nedan.

För dig som skickar in en familjeannons eller Lokusannons

För att kunna skicka in en familjeannons måste du ange namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas av oss och vår samarbetspartner Citygate, som driver vår annonstjänst. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna komma i kontakt med dig, t.ex. om din annons inte blir godkänd för publicering. Om du inte lämnar dessa personuppgifter till oss kan du inte ingå avtal med oss, vilket i sin tur innebär att din annons inte kan publiceras.

För dig som skickar in en insändare eller debattinlägg

Allt material på insändarsidan i Gota Media lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet. Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

För dig som deltar i en tävling

Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag till oss samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter om dig som du själv anger. Om du är under 13 år måste någon av dina föräldrar säga att du får vara med och tävla. Vi kommer att använda dina personuppgifter enbart för att kunna utse en vinnare och för att ta kontakt med dig om det är du som är den lyckliga.

Om du skickar in ditt bidrag med vanlig post kommer vi inte att behandla dina personuppgifter i annat fall än om du vinner. Om du skickar in ditt bidrag via e-post kommer dina uppgifter att raderas från e-postklienten när vinnaren är utsedd.

Om du vinner tävlingen kommer dina personuppgifter att arkiveras hos oss i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Cookies

På samtliga Gota Medias webbplatser finns cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren, eller motsvarande program, laddar ned på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ned sparas i besökarens webbläsare och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Cookies används också för att hämta information, Besökaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i den webbläsare som används. Om användaren väljer att blockera cookies i webbläsaren kan Gota Media inte garantera att webbplatserna fungerar som de ska, till exempel behövs cookies för att inloggning på webbplatsen ska fungera.

Med hjälp av cookies kan Gota Media föra besöksstatistik, anpassa sidan korrekt till dina webbläsarinställningar och på andra sätt öka användbarheten för dig som besökare. Genom cookies kan Gota Media också samla information om våra användares beteenden på våra sajter och utifrån dessa mönster anpassa och på ett bättre sätt styra vilken information som ska visas.

Gota Medias webbplatser sätter så kallade förstapartscookies eftersom Gota Media tillhandahåller den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk.

Gota Media kan även använda sig av så kallade tredjepartscookies, cookie-filer som också tillhandahålls av våra samarbetspartners. Tredjepartscookies kan förekomma exempelvis vid undersökningar, genom annonsnätverk och/eller enskilda annonsörer som samarbetar med Gota Media, till exempel för att du inte ska behöva se samma annons många gånger, för att annonsören ska veta annonsens effekt eller för att de annonser som visas ser ska vara mer relevanta för användare. Om du inte längre önskar intressebaserad annonsering från våra partners kan du stänga av annonser från specifika annonsnätverk här.

Du kan läsa mer om cookies på www.minacookies.se.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i XML-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. I det fall du har lämnat samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ett samtycke och vi inte har någon annan laglig grund att stödja oss på kommer den berörda behandlingen av dina personuppgifter att upphöra, dock utan att påverka lagligheten av den behandling som redan utförts.

Alla begäranden ska göras skriftligen och lämnas in av dig personligen eller mailas in från den mailadress du har registrerad hos oss till kundcenter@gotamedia.se.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Observera att rättigheterna i detta avsnitt inte gäller:

 1. För dig som skickat in en insändare.
 2. För dig som skickat in ett tävlingssvar via brev.
 3. För dig som skickat in ett tävlingssvar via e-post, efter att dina personuppgifter har gallrats eller arkiverats.
 4. För dig som lämnat dina uppgifter i samband med en beställning av en annons.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om Gota Medias behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Kundcenter, 0480-591 00, eller kundcenter@gotamedia.se.