Personuppgiftspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Här beskriver vi vem som är personuppgiftsansvarig, vilka uppgifter som samlas in, vad uppgifterna används till och vem som får ta del av uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Gota Media AB, 556605-1073, nedan kallat Gota Media.

Personuppgiftsbiträden

Vissa uppgifter kan lämnas ut till Gota Medias samarbetspartners om det behövs för att administrera och utveckla våra tjänster samt för att styra och anpassa annonser.

För dig som är prenumerant eller har ett digitalt konto

Gota Media för register över alla registrerade användare och kunder. Registret innehåller personuppgifter som exempelvis namn, födelseår/personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, prenumerationsuppgifter samt andra uppgifter som användaren angivit i kontakt med Gota Media. När du blir prenumerant av en tidning eller registrerar dig för ett digitalt användarkonto ingår du ett avtal med oss och godkänner därmed att Gota Media för in de uppgifter som du anger i detta register.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt det avtal du ingår när du registrerar dig för ett användarkonto hos oss. Detta är även det främsta syftet med behandlingen av dina personuppgifter. Vi har också som ambition att informera om och underhålla dina uppgifter som prenumerant, samt tillhandahålla och erbjuda information om nyttiga och efterfrågade tjänster och produkter. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. Sådan hantering av dina personuppgifter utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att göra relevanta utskick till dig som prenumerant. Du kan när som helst avanmäla dig från att få fler utskick. Gota Media kan hämta information från externa källor, till exempel folkbokföringsuppgifter, för att hålla personuppgiftsregistret uppdaterat, för att kunna komplettera dina personuppgifter och för att se till att innehållet, erbjudandena och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

Marknadsföring och profilering

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till Gota Media genom skapande av konto och utnyttjande av våra tjänster, kan komma att användas av Gota Media eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Du som prenumerant samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post eller sms samt genom andra digitala kanaler. Du medger också att direktmarknadsföring får skickas till dig via e-post, sms eller annan funktion. Du har dock alltid rätt att tacka nej till vidare direktmarknadsföring, vilket du gör antingen på ditt konto eller genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, sms eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. Är du under 16 år vill vi inte att det skickas direktmarknadsföring till dig – om du upptäcker att så ändå sker, var vänlig informera oss om din ålder.

Med ditt godkännande kan uppgifterna även komma att användas för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för att göra våra tjänster så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden. Huruvida du samtycker till personanpassad marknadsföring eller ej har ingen betydelse för tillhandahållandet av övriga delar av våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifter

Marknadsinformation i Sverige AB utför databehandlingstjänster åt Gota Media och våra samarbetspartners som används för att anpassa marknadsföringsåtgärder. Marknadsinformation i Sverige AB kommer att få ta del av de personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av Gota Media.

Gota Medias samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera beställd tjänst till eller säkerställa betalning från dig.

De uppgifter som du lämnar vid köp på våra webbplatser som exempelvis avtalsnummer, kortnummer, personnummer och belopp skickas till Adeprimo, vilka anlitas av oss för säkra betalningar. Adeprimo har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning.

Vid köp av Cargo Self Service-annonser hanterar även vår samarbetspartner Laidback Solutions dina personuppgifter.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Specifikt för digitala prenumerationer

Gota Media tillhandahåller webbplatserna barometern.se, blt.se, bt.se, kristianstadsbladet.se, nsk.se, olandsbladet.se, smp.se, sydostran.se, trelleborgsallehanda.se, ut.se, ystadsallehanda.se, vaxjobladet.se, klt.nu samt minhockey.se, minboll.se, vxoweek.se, meraljungby.se, meraalvesta.se, meranäringsliv.se, btfotboll.se, meraösterlen.se och dylika specialsajter. Gota Media är ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som är kopplade till dessa webbplatser.

Utöver de personuppgifter som samlas in för både digitala prenumerationer och pappersprenumerationer kan vi även komma att samla in:

  • teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder;
  • information om hur användaren söker på och på annat sätt nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet; och
  • platsinformation om användaren nyttjar någon platsbaserad tjänst.

Se vidare information om cookies längre ned på denna sida.

För dig som är kontaktperson eller fakturareferens till ett företag som annonserar

Om du är kontaktperson till ett företag som annonserar i någon av våra kanaler så sparar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i tre syften:

  1. kunna komma i kontakt med dig om det krävs kompletterande frågor för att genomföra publiceringen av annonsen.
  2. kunna veta vem vi har kommit överens med om vad.
  3. kunna komma i kontakt med dig för att se om du vill annonsera någon mer gång. Om du inte vill bli kontaktad i det syftet kan du kontakta oss, kontaktuppgifter står nedan.

För dig som skickar in en Cargo Self Service-annons

För att kunna skicka in en annons måste du ange namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas av oss och vår samarbetspartner Laidback Solutions, som driver vår annonstjänst. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna komma i kontakt med dig, t.ex. om din annons inte blir godkänd för publicering. Om du inte lämnar dessa personuppgifter till oss kan du inte ingå avtal med oss, vilket i sin tur innebär att din annons inte kan publiceras.

För dig som skickar in en insändare eller debattinlägg

Allt material på insändarsidan i Gota Media lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet. Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

För dig som deltar i en tävling

Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag till oss samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter om dig som du själv anger. Om du är under 13 år måste någon av dina föräldrar säga att du får vara med och tävla. Vi kommer att använda dina personuppgifter enbart för att kunna utse en vinnare och för att ta kontakt med dig om det är du som är den lyckliga.

Om du skickar in ditt bidrag med vanlig post kommer vi inte att behandla dina personuppgifter i annat fall än om du vinner. Om du skickar in ditt bidrag via e-post kommer dina uppgifter att raderas från e-postklienten när vinnaren är utsedd.

Om du vinner tävlingen kommer dina personuppgifter att arkiveras hos oss i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Cookies

På samtliga Gota Medias webbplatser finns cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren, eller motsvarande program, laddar ned på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ned sparas i besökarens webbläsare och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Cookies används också för att hämta information, Besökaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i den webbläsare som används. Om användaren väljer att blockera cookies i webbläsaren kan Gota Media inte garantera att webbplatserna fungerar som de ska, till exempel behövs cookies för att inloggning på webbplatsen ska fungera.

Med hjälp av cookies kan Gota Media föra besöksstatistik, anpassa sidan korrekt till dina webbläsarinställningar och på andra sätt öka användbarheten för dig som besökare. Genom cookies kan Gota Media också samla information om våra användares beteenden på våra sajter och utifrån dessa mönster anpassa och på ett bättre sätt styra vilken information som ska visas.

Gota Medias webbplatser sätter så kallade förstapartscookies eftersom Gota Media tillhandahåller den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk.

Gota Media kan även använda sig av så kallade tredjepartscookies, cookie-filer som också tillhandahålls av våra samarbetspartners. Tredjepartscookies kan förekomma exempelvis vid undersökningar, genom annonsnätverk och/eller enskilda annonsörer som samarbetar med Gota Media, till exempel för att du inte ska behöva se samma annons många gånger, för att annonsören ska veta annonsens effekt eller för att de annonser som visas ser ska vara mer relevanta för användare. Om du inte längre önskar intressebaserad annonsering från våra partners kan du stänga av annonser från specifika annonsnätverk här.

Du kan läsa mer om cookies på www.minacookies.se.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i XML-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. I det fall du har lämnat samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ett samtycke och vi inte har någon annan laglig grund att stödja oss på kommer den berörda behandlingen av dina personuppgifter att upphöra, dock utan att påverka lagligheten av den behandling som redan utförts.

Alla begäranden ska göras skriftligen och lämnas in av dig personligen eller mailas in från den mailadress du har registrerad hos oss till kundcenter@gotamedia.se.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Observera att rättigheterna i detta avsnitt inte gäller:

  1. För dig som skickat in en insändare.
  2. För dig som skickat in ett tävlingssvar via brev.
  3. För dig som skickat in ett tävlingssvar via e-post, efter att dina personuppgifter har gallrats eller arkiverats.
  4. För dig som lämnat dina uppgifter i samband med en beställning av en annons.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om Gota Medias behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Kundcenter, 0480-591 00, eller kundcenter@gotamedia.se.