Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

Här beskriver vi vilka personuppgifter som samlas in, vad uppgifterna används till och vem som får ta del av dem.

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och mejladress. Även uppgifter om IP-adress och användarbeteende på våra digitala tjänster utgör personuppgifter. Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter och som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Det är Gota Media AB, 556605-1073, nedan kallat Gota Media som är ansvarig för de behandlingar av personuppgifter som beskrivs nedan.

Gota Media AB eller dess dotterbolag (“Gota Media”) bedriver den redaktionella verksamheten och ansvarar för innehållet på sajten. Gota Medias samarbetspartner Bonnier News AB (“Bonnier News”) tillhandahåller tjänsten till dig som är kund eller användare, inklusive bland annat prenumeration och inloggningskonto. Både Gota Media och Bonnier News använder vissa kakor och tekniker och behandlar personuppgifter om dig som använder tjänsten. Både Gota Media och Bonnier News har också partners som använder kakor och tekniker och behandlar personuppgifter på sajten. Du hittar Gota Medias personuppgiftspolicy nedan, här är Bonnier News AB personuppgiftspolicy.

För att få hantera personuppgifter måste Gota Media ha en laglig grund för respektive behandling. Dessa grunder kan vara:

 • Avtal; där vi behöver uppgifterna för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig.
 • Berättigat intresse; där vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen.
 • Samtycke; där du godkänt behandlingen, och kan ta tillbaka ditt godkännande om du inte längre vill att vi ska behandla uppgifterna.
 • Rättslig förpliktelse; där olika lagar avgör att vi måste behandla dina personuppgifter en viss tid.
 • Viktigt allmänt intresse; där en lag och ett allmänt intresse avgör att vi måste behandla dina uppgifter.

Gota Media behandlar olika typer av personuppgifter i olika sammanhang och med olika lagliga grunder. I nedanstående sammanställning kan du se vad som gäller för din relation med Gota Media.

Statistik för sajtbesökare: När du besöker vår sajt behandlar vi teknisk information om den enhet (mobil, surfplatta eller dator) du använder tillsammans med webbläsarinfo, beteende på webbplats, kak-identifierare. Vi samlar in dessa uppgifter för att:

 • Kunna behandla och analysera statistikunderlag i externt system i syfte att följa beteende över tid och förbättra och utveckla verksamheten

Laglig grund: Samtycke
Lagringstid: Uppgifter överförs dagligen. Data från sajtbesökare rensas helt efter 24 mån.

Annonsör, insändarskribent och andra kontakter

För dig som är kontaktperson eller fakturareferens till ett företag som annonserar

Om du är kontaktperson till ett företag som annonserar i någon av våra kanaler så sparar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter för att:

 • Kunna skicka orderbekräftelse till dig.
 • Kunna komma i kontakt med dig om det krävs kompletterande frågor för att genomföra publiceringen av annonsen.
 • Kunna veta vem vi har kommit överens med om vad.
 • Kunna komma i kontakt med dig för att se om du vill annonsera någon mer gång. Om du inte vill bli kontaktad i det syftet kan du kontakta oss, kontaktuppgifter står nedan.

Laglig grund: Berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att marknadsföra våra tjänster väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.
Lagringstid: 7 år efter det räkenskapsår då det senaste köpet genomfördes.

Gota Media ingår i ett strategiskt partnerskap och korsvis ägande med Bonnier News Local. Som en del av Partnerskapet är Gota Media AB och Bonnier News AB gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter om våra respektive annonsörers kontaktpersoner. Mer information om vår personuppgiftsbehandling finns i vår gemensamma personuppgiftspolicy “Bonnier News och Gota Media – Annonsföretag kontaktpersoner”.

För dig som skickar in en insändare eller debattinlägg

Om du skickar in material till insändarsidan behandlar vi dina uppgifter i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Allt material lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

För dig som skickar in en Cargo self-service annons

Om du skickar in en familjeannons eller köp- och säljannons samlar vi in ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas av oss och vår samarbetspartner Laidback Solutions, som driver vår annonstjänst. Vi samlar in uppgifterna för att kunna komma i kontakt med dig, t.ex. om din annons inte blir godkänd för publicering.

Laglig grund: Avtal
Lagringstid: 7 år efter det räkenskapsår då det senaste köpet genomfördes.

För dig som deltar i en tävling

Om du lämnar eller skickar in ett tävlingsbidrag till Gota Media behandlar vi de personuppgifter om dig som du själv anger. Om du är under 13 år måste någon av dina föräldrar säga att du får vara med och tävla. Vi kommer att använda dina personuppgifter enbart för att kunna utse en vinnare och för att ta kontakt med dig om det är du som är den lyckliga.

Laglig grund: Berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att behandla det bidrag du skickat in via e-post väger tillräckligt tungt för att berättiga vår behandling av uppgifterna.
Lagringstid: Om du skickar in ditt bidrag med vanlig post kommer vi inte att behandla dina personuppgifter i annat fall än om du vinner. Om du skickar in ditt bidrag via e-post kommer dina uppgifter att raderas när vinnaren är utsedd. Om du vinner tävlingen kommer dina personuppgifter att publiceras och arkiveras hos oss i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

För dig som kontaktar oss via webbformulär eller e-post

När du kontaktar oss via webbformulär på vår hemsida eller via e-post behandlar vi namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Dina personuppgifter används för att möjliggöra e-postkonversationer rörande ditt ärende in till oss.

Laglig grund: Avtal (om du är befintlig kund hos oss) respektive intresseavvägning (om du inte är kund hos oss).
Lagringstid: 24 månader efter avslutat kundförhållande (befintlig kund) respektive 12 månader efter senaste kontakt (om du inte är kund hos oss)

Om ditt ärende rör tips eller liknande till vår journalistiska verksamhet sker behandlingen främst utifrån Tryckfrihetsförordningen och dina personuppgifter kan därför behandlas med annan laglig grund och med annan lagringstid än nedan.

Laglig grund: Intresseavvägning
Lagringstid: 12 månader efter senaste kontakt

För dig som söker arbete eller praktik hos oss

När du söker arbete eller praktik hos oss behandlar vi namn, e-postadress, telefonnummer, personligt brev, CV och övrig information som du lämnar. Dina personuppgifter används för att förenkla tillgången till den jobbansökan du skickar in, samt att kunna kontakta dig vid framtida rekryteringsprocesser.

Laglig grund: Intresseavvägning

Lagringstid: Max 24 månader, om inget samarbete har påbörjats raderas dina personuppgifter och ditt CV efter den tiden.

Sajtbesökare

När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om den enhet (mobil, surfplatta eller dator) du använder genom kakor eller liknande tekniker, uppgifterna utgörs av enhets-ID, IP-adress, webbläsarversion mm. Ett ID delas med våra partners i syfte att kunna styra annonser så att de passar dig och dina intressen.

En kaka är en textfil som webbläsaren, eller motsvarande program, laddar ned på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje kaka som laddas ned sparas i besökarens webbläsare och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Läs mer om vilka kakor vi använder i vår kakpolicy.

Laglig grund: Olika beroende på typ av kaka, se kakpolicy

Lagringstid: Max 12 månader, se kakpolicy

Du kan också själv ändra inställningar i den webbläsare som används. Om användaren väljer att blockera kakor i webbläsaren kan Gota Media inte garantera att webbplatserna fungerar som de ska, till exempel behövs kakor för att inloggning på webbplatsen ska fungera.

Vem får ta del av uppgifterna?

Gota Medias samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera beställd tjänst till eller säkerställa betalning från dig.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Information om överföring av personuppgifter utanför EU

Eftersom vi anlitar vissa leverantörer och samarbetspartners utanför EU för att kunna leverera våra tjänster på ett optimalt sätt vill vi informera om vad vi gör för att säkerställa att en tillräcklig skyddsnivå upprätthålls när vi överför personuppgifter utanför EU.

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter bara överföras utanför EU om det kan säkerställas att uppgifterna ges ett motsvarande skydd i det mottagande landet som här inom EU, en så kallad ”adekvat skyddsnivå”. För några länder har EU-kommissionen bedömt att det finns en sådan adekvat skyddsnivå genom att ländernas lagstiftning motsvarar den inom EU (exempelvis Japan och Schweiz). För övriga länder behövs ytterligare ett skyddslager för att överföring ska vara tillåten.

Våra leverantörer och samarbetspartners utanför EU är främst baserade i USA. USA har en relativt omfattande övervakningslagstiftning, vilket kan medföra risker för personuppgifter som överförs dit. Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att allvarlig brottslighet förhindras. Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Med anledning av nämnda risker uppfyller inte USA:s lagstiftning en adekvat skyddsnivå. Tidigare har det funnits ett beslut om att USA ändå når upp till en adekvat skyddsnivå genom det så kallade Privacy Shield-ramverket, vilket dock ogiltigförklarades helt genom EU-domstolens mål C-311/18 (”Schrems II-målet”) i juli 2020 och därför inte kan användas längre.

För att säkra upp överföringarna har vi därför valt att teckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler med våra leverantörer och samarbetspartners. I vissa fall har våra leverantörer istället anslutit sig till Data Privacy Framework. Våra leverantörer/ samarbetspartners har åtagit sig att skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU. Vi har gjort bedömningar utifrån omständigheterna kring våra överföringar och vidtar kompletterande säkerhetsåtgärder i form av exempelvis extra rutiner samt kryptering i de fall det behövs och är möjligt. Vi bevakar även rättsläget löpande och överväger ytterligare eller förändrade åtgärder vid behov.

Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur vi arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)

Du har rätt att kontakta oss för att få information om ifall vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur vi använder dem. Du har även rätt att begära en kopia av personuppgifterna. Den första kopian du begär är gratis, men för ytterligare kopior kan en avgift komma att tas ut. Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format. Om du inte begär ett visst elektroniskt format kommer utdraget att tillhandahållas i ett format som är allmänt använt, exempelvis PDF-filer.

Om utlämnandet till dig skulle medföra nackdelar för andra individer kan det hända att vi nekar utlämnandet av vissa personuppgifter. Rätten till tillgång innebär inte heller att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer.

Rätt till rättelse

Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med vår behandling har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, exempelvis genom att inge ett kompletterande utlåtande.

Rätt till begränsning

En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas och hanteras på vissa begränsade sätt, till exempel så att vi enbart får lagra dem och inte använda dem på något annat sätt under den tid som begränsningen gäller. Annan användning får då endast ske med ditt samtycke, för att skydda någon annans rättigheter eller för ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i fyra olika situationer:

 • Om du bestrider personuppgifternas korrekthet, har du rätt att begära begränsning under tiden som vi kontrollerar om personuppgifter är korrekta.
 • Är behandlingen olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, kan du i stället begära att dess användning ska begränsas.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden som vi gör en avvägning mellan dina och våra intressen.

Om du får dina personuppgifter begränsade, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. I följande fall är vi skyldiga att utan dröjsmål radera dina personuppgifter:

 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in, exempelvis om du som sökt ett jobb inte anställts och vi inte längre behöver ditt CV.
 • Om du återkallat det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, exempelvis om du lämnat ditt samtycke till publicering av ett foto men sedan ångrar dig och återkallar ditt samtycke.
 • Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, exempelvis om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig av något av följande skäl:

 • för att tillgodose andra viktiga rättigheter, såsom rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål.

Rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd.

Rätten att inge klagomål till IMY

Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att invända

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse eller ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet.

Du har även rätt att invända mot behandling som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi att sluta utföra behandlingen utan att först utföra någon intresseavvägning.

Rätt att ta tillbaka samtycke

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utfördes innan samtycket togs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Rätt att flytta dina personuppgifter (”dataportabilitet”)

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart och, om det är tekniskt möjligt, få dessa personuppgifter överförda direkt till en annan part.

Allmänt

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak, kan vi komma att ta ut en avgift eller neka din begäran.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.

Alla begäranden ska göras skriftligen och lämnas in av dig personligen eller mailas in från den e-postadress du har registrerad hos oss till kundcenter@gotamedia.se. Du behöver också kunna bekräfta din identitet.

Observera att rättigheterna i detta avsnitt inte gäller:

 • För dig som skickat in en insändare.
 • För dig som lämnat dina uppgifter i samband med en beställning av en annons.
 • För dig som skickat in ett tävlingssvar via brev.
 • För dig som skickat in ett tävlingssvar via e-post, efter att dina personuppgifter har gallrats eller arkiverats.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om Gota Medias behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Kundcenter, 010-1775 700, eller kundcenter@gotamedia.se.